Dự án hoàn thành

1.Dự án tòa nhà cao ốc Keang Nam:

-Chủ đầu tư : Công ty keang Nam Vina

– Tổng diện tích : 6500m2

– Loại vách ngăn : vách ngăn phòng làm việc

– Vốn đầu tư : 5.215.000.000.000 VNĐ

2. Dự án tòa nhà Vinaconix 9

– Chủ đầu tư : Tổng công ty Vinaconex

– Tổng diện tích thực hiện : 3500 m2

– Loại vách ngăn : Vách di động và vách ngăn bàn làm việc, vách vệ sinh compact

–  Vốn đầu tư : 3.400.000.000.000 VNĐ